Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Als onderneming, VvE, vereniging of stichting heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw gebouw. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Als de onderhoudskosten in een bepaald jaar erg hoog uitvallen, kan daar rekening mee gehouden worden door het reserveren van budgetten of het verschuiven van onderhoudswerkzaamheden. Ook hebben investeringen m.b.t. aanpassingen en verbeteringen van het gebouw effect op het MJOP.

Conditiemeting

Hydro Groep stelt een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor u op met een conditiemeting conform NEN 2767. Daarmee krijgt u een objectief overzicht van de technische staat van uw gebouw. Door een heldere rapportage krijgt u inzicht in de jaarlijkse financiële reservering die nodig is om het gebouw in goede conditie te houden en aan de onderhoudsverplichtingen te voldoen.

Vaststellen reservering

In overeenstemming met de wettelijke vereisten is elke Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht om een onderhoudsreserve op te bouwen en hiervoor jaarlijks financiële middelen te reserveren. Dit onderhoudsfonds dient voldoende te zijn om het pand adequaat te onderhouden en onvoorziene uitgaven te kunnen dekken. Het doel van dit reservefonds is om ervoor te zorgen dat de VvE in staat is om periodiek onderhoud en noodzakelijke reparaties uit te voeren, evenals het financieren van grotere renovatieprojecten in de toekomst.

Een essentieel instrument bij het bepalen van de juiste omvang van het reservefonds is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit plan biedt een gedetailleerd overzicht van te verwachten onderhoudswerkzaamheden en de geschatte kosten over een periode van meerdere jaren. Door middel van een grondige analyse van het MJOP kan de VvE de benodigde financiële middelen nauwkeurig inschatten, rekening houdend met zowel geplande als onvoorziene uitgaven.

Het opstellen van een adequaat reservefonds en het volgen van een goed doordacht MJOP zijn cruciale stappen om de financiële gezondheid van de VvE te waarborgen en het pand op lange termijn te behouden. Door proactief te plannen en voldoende middelen te reserveren, kan de VvE zich voorbereiden op toekomstige onderhoudsbehoeften en onvoorziene omstandigheden, waardoor de waarde van het vastgoed behouden blijft en de leefbaarheid van het gebouw wordt gewaarborgd.

Wat moet in het MJOP staan?

In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

 • Bouwdeel: het MJOP moet laten zien over welk bouwdeel het gaat (kozijnen, gevel, dak, dakgoot, etcetera).
 • Cyclus: het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er dus herstel of vervanging plaats moet vinden.
 • Kosten: tot slot moet er in het MJOP staan wat de kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouwdelen.

Onderhoud op de lange termijn betaalt zich terug.

Onze werkwijze

 • Belangrijk voor een goed MJOP is dat dit wordt opgesteld na een bezoek bij u op locatie.
 • Bij het opstellen van een MJOP komt de inspecteur ter plaatse voor een bouwkundige opname en een conditiemeting van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto’s stelt de inspecteur het meerjarenonderhoudsplan samen.
 • Het schriftelijke rapport biedt tevens een samenvatting van de conditiemeting en een overzicht van zaken die direct aandacht nodig hebben.

Voordelen MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan is een eerste voorwaarde voor goed onderhoud van uw gebouw en de daarin aanwezige installaties. Als u beschikt over een actueel MJOP:

 • heeft u inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw;
 • voorkomt u onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud;
 • heeft u direct inzicht in de onderhoudskosten op de korte en de langere termijn;
 • reserveert u nooit te veel of te weinig en u voorkomt fluctuaties in de maandelijkse bijdragen.

Wist u dat?

 • Elke VvE moet verplicht een reservefonds in stand houden. Dit fonds moet op een aparte bankrekening staan.
 • In de wet staat nergens expliciet hoe hoog het reservefonds moet zijn. Wel moet het fonds voldoende zijn om noodzakelijk onderhoud te kunnen betalen.
 • In de wet staat niet dat een MJOP verplicht is (alleen in Modelreglement 2006), wel is het de beste manier om vast te stellen hoe groot het reservefonds zou moeten zijn.
 • Meer dan 25% van de VvE’s heeft geen onderhoudsfonds of is pas sinds kort bezig een onderhoudsfonds te vormen.
 • Bij meer dan 50% van de VvE’s is het onderhoudsfonds te klein.
SPOUWANKERONDERZOEK?